Open image
 
CURR MIN AVG MAX
33.1 71.1 89.8 Katilo išėjimas
28.2 50.4 69.6 Kolektorius
24.4 139.5 331.1 Kaminas
38.0 70.8 88.5 Akumuliacinė viršus
32.1 64.4 88.3 Akumuliacinė antras
32.0 60.1 88.4 Akumuliacinė trečias
27.8 56.5 87.1 Akumuliacinė apačia
Koridorius
Pavara
Boileris
Akumuliacinė
50.0 50.0 50.0 Palaikymo temperatūra
CLOSE
Katilo išėjimas
Kolektorius
Kaminas
Boileris
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Lauko
Svetainė grindys
Svetainė oras
Koridoriaus grindys
Koridoriaus oras
Miegamojo grindys
Miegamojo oras
Vonios grindys
Vonios oras
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Ladomatas
Svetainė
Koridorius
Vonia
Miegamasis
Pavara
Pavara
Boileris
Akumuliacinė
Katilo ventiliatorius
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Svetainė
Koridorius
Miegamasis
Vonia
Ventiliatoriaus greitis
Kintamasis "Katilas dega"
Akumuliacinės fazė
MENU